Informace ke státním zkouškám a závěrečným pracím

 

Informace pro studenty 3. ročníku bakalářského studia
 

Harmonogram studijních povinností 2015

Pokyny pro vyplnění údajů o DP a BP

Organizační pokyny a formální úprava BP

 

Okruhy otázek ke státnicovým předmětům

Elektrotechnika

Elektronika

Elektrické stroje

Telekomunikace

Zabezpečovací technika

 

 

Informace pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia
 

Harmonogram studijních povinností 2015

Pokyny pro vyplnění údajů o DP a BP

Organizační pokyny a formální úprava DP

 

Okruhy otázek ke státnicovým předmětům

Elektrická trakce I a II a Energetika kolejové dopravy

Napájení elektrických drah

Elektrické pohony a Automatizace a regulace

Sdělovací zařízení I, II a Zabezpečovací systémy I, II

Vysokofrekvenční elektrotechnika

Zpracování signálu a informace