Aktuality

 

Připravované akce
 
 

 

 • přednáška prof. Ing. Jaroslav Šestáka, DrSc., dr. h. c. (Fyzikální ústav AV ČR):

  "Energetika dnes a zítra: politika versus zdravý rozum vědy a techniky"

  21. 1. 2016, DFJP, posluchárna B1

   
 • přednáška Mgr. Heleny Durnové, Ph.D. (Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU Brno):

  konkrétní název přednášky bude upřesněn, půjde však o přednášku o českém matematikovi Václavu Hlavatém

  11. 2. 2016, DFJP, pravděpodobně posluchárna DB-B1 DFJP


   
 • seminář ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ V DOPRAVĚ         (přihláška, šablona příspěvku)

  čtvrtek 25. 2. 2016 zasedací místnost KEEZ DFJP Univerzity Pardubice

  zaměření semináře: Elektronická zařízení v silničních a železničních vozidlech

                                       Elektromagnetická kompatibilita v dopravě

                                       Elektrická trakce a energetické systémy v dopravě

                                       Informační a telekomunikační systémy v dopravě

                                       Dopravní infrastruktura a zabezpečovací technika v dopravě

   

 • přednáška RNDr. Pavla Krtouše, Ph.D. (Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy):

  konkrétní název bude upřesněn, půjde však o téma z oblasti teorie gravitace či relativity

  pravděpodobně 22. 3. 2016, DFJP, místo konání bude upřesněno

   
 • 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016

  Košice, Slovensko, 19. - 20. 4. 2016


   
 • přednáška RNDr. Zdislava Šímy, CSc. z Astronomického ústavu AV ČR na téma z oblasti geodézie, které bude upřesněno

  21. duben 2016, místo konání bude upřesněno


   
 • přednáška pravděpodobně doc. RNDr. Antonína Slavíka, Ph.D. z Katedry didaktiky matematiky Matematicko-fyzikální fakulty UK Praha na téma z oblasti matematiky, které bude upřesněno

  pravděpodobně 19. 5. 2016, místo konání bude upřesněno
 
12. 5. 2016 9:00 - 15:00, Univerzita Pardubice, Zasedací místnost děkanátu DFJP, Studentská 95