Seznam zaměstnanců

KATEDRA DOPRAVNÍHO STAVITELSTVÍ
Telefon: +420 466 036 183
Fax: +420 466 036 747
E-mail: vladimir.dolezel@upce.cz, kds.dfjp@upce.cz

 

Funkce
Jméno a příjmení

Specializace
Telefon (+420) E-mail
Web
Vedoucí katedry
doc. Ing. Vladimír Doležel, CSc.

Mechanika zemin
Podzemní stavby
Zakládání staveb
466 036 195 vladimir.dolezel@upce.cz
Zástupce vedoucího katedry
Ing. Aleš Šmejda, Ph.D.

Geologie a petrografie
Mechanika zemin
Podzemní stavby
Pozemní stavitelství
Systémy CAD
Zakládání staveb
466 036 396 ales.smejda@upce.cz
Tajemník katedry, asistent
Ing. Vladislav Borecký

Digitální navrhování
Geodetické terénní cvičení
Geologie a petrografie
Projektování a stavba pozemních komunikací
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Řízení, financování a ekonomika dopravního stavitelství
Stavba letišť
Stavební geodézie
466 036 194
vladislav.borecky@upce.cz
Sekretariát
Lenka Gabrielová
466 036 183 lenka.gabrielova@upce.cz
Docent
doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc.

Konstrukce z betonu a předpjatého betonu
Masivní a železobetonové mosty
Stavba a rekonstrukce mostů
Teorie návrhu masivních a železobetonových mostů
466 036 439 jiri.pokorny@upce.cz
Docent
doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Kovové konstrukce
Kovové mosty
Modelování dopravních staveb
Stavba a rekonstrukce mostů
Teorie návrhu kovových mostů
466 036 398 culek@upce.cz
Odborný asistent
Ing. Ladislav Řoutil, Ph.D.

Modelování betonových konstrukcí
Spolehlivost stavebních konstrukcí
Statika stavebních konstrukcí
Stavební mechanika
466 036 393 ladislav.routil@upce.cz
Odborný asistent
Ing. Pavel Lopour, Ph.D.

Inženýrské sítě
Městské komunikace
Pozemní stavitelství
Rekonstrukce a údržba pozemních komunikací
Stavební hmoty
Systémy CAD
Urbanismus a dopravní stavitelství
Základy dopravního stavitelství
466 036 397 pavel.lopour@upce.cz
Asistent
Ing. Filip Ševčík

Drážní stavitelství
Rekonstrukce a údržba drážních staveb
Železniční stanice a uzly
Železniční tratě
466 036 194 filip.sevcik@upce.cz
Asistent
Ing. Vladimír Suchánek

Konstrukce z betonu a předpjatého betonu
Masivní a železobetonové mosty
Modelování dopravních staveb
466 036 393
466 038 515
466 038 915
vladimir.suchanek@upce.cz
http://vladimirsuchanek.upce.cz/
Profesor
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.

Hydraulika a hydrologie
233 109 019 vlasak@ih.cas.cz
Docent
doc. Ing. Petr Slabý, CSc.

Městské komunikace
Projektování a stavba pozemních komunikací
Urbanismus a dopravní plánování
224 354 416 slaby@fsv.cvut.cz
Odborný asistent
Dr. Ing. Zdeněk Skořepa

Geodetické terénní cvičení
Geodézie a kartografie
Stavební geodezie
224 354 660
466 036 646
skorepa@fsv.cvut.cz
Odborný asistent
Ing. František Haburaj, Ph.D.

Silnice a dálnice
466 036 523 frantisek.haburaj@upce.cz
Odborný asistent
Ing. Martin Jacura, Ph.D.

Drážní stavitelství
Železniční tratě, stanice a uzly
224 359 613 jacura@fd.cvut.cz
Asistent (VVCD)
Ing. Tomáš Frontz

Kovové konstrukce
466 038 509
466 038 938
466 038 937
tomas.frontz@upce.cz
Asistent, doktorand
Ing. Marek Pětioký

Kovové konstrukce
466 036 396 marek.petioky@student.upce.cz
Interní doktorand
Ing. Petr Vnenk

Zaměření - Železniční stavby
Počítačem podporované kreslení
Technické kreslení
466 036 644 petr.vnenk@student.upce.cz
Interní doktorand
Ing. Salih Serkan Artagan

Zaměření - Nedestruktivní diagnostické metody/Georadar
466 036 397 salih.artagan@student.upce.cz
Interní doktorand
Ing. Özgür Yurdakul

Zaměření - Stavební mechanika
466 036 644 ozgur.yurdakul@student.upce.cz
Interní doktorand
Ing. Eren Balaban

Zaměření - Mechanika zemin
466 036 644 eren.balaban@student.upce.cz