Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu. Formální úpravu závěrečné práce stanovuje směrnice Univerzity Pardubice a pravidla a termíny státních závěrečných zkoušek směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera.

Další užitečné odkazy ke státním závěrečným zkouškám jsou:

Na této stránce si dále můžete stáhnout aktuální seznam okruhů otázek ke státním závěrečným zkouškám na Katedře dopravního stavitelství:

Harmonogram státních závěrečných zkoušek

Harmonogram státních závěrečných zkoušek na Katedře dopravního stavitelství v zimním semestru akademického roku 2016/2017 bude teprve zveřejněn.