Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu. Formální úpravu závěrečné práce stanovuje směrnice Univerzity Pardubice a pravidla a termíny státních závěrečných zkoušek směrnice Dopravní fakulty Jana Pernera.

Další užitečné odkazy ke státním závěrečným zkouškám jsou:

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

Aktuálně vypsaná témata závěrečných prací

Harmonogram státních závěrečných zkoušek