Vědecko-výzkumná činnost Oddělení silničních vozidel

Oddělení silničních vozidel řeší úlohy týkající se konstrukce, provozu, údržby a obnovy silničních dopravních prostředků. Při řešení těchto úloh spolupracuje s výrobci vozidel, společnostmi zabývajícími se konstrukcí skupin silničních vozidel, výrobci měřicí techniky, zahraničními univerzitami a se státními institucemi.

Vědecko-výzkumná činnost OSV se již několik let zaměřuje především na:

  • problematiku jízdních vlastností silničních vozidel

Výzkum probíhá ve dvou rovinách – experimentální a simulační.

  • Při experimentech je využíván vlastní měřicí systém pro měření jízdních vlastností vozidel, jehož hlavní součástí jsou dva optické multifunkční snímače Correvit S-CE s integrovaným gyroskopem
  • Pro simulační výpočty je používán systém MSA. Vyvíjeny jsou vlastní modely silničních vozidel. Tyto lze následně výhodně použít např. pro zjišťování jízdních vlastností vozidel na hranici stability

 

 

Reference:

1998–1999 - spoluřešitel projektu MPO: Směrová a jízdní stabilita vícečlánkových vozidel

2001–2003 - řešitel projektu MD č. 803/110/101: Vývoj a posuzování hodnocení stability vozidel

  • problematiku bezpečnosti silničního provozu

Výzkum v problematice BESIPu byl doposud převážně zaměřen na oblast mediálního ovlivňování chování účastníků silničního provozu.

Reference:

2001–2004 - spolupráce se sdružením ABA

 

 
  • ekologickou problematiku provozování a likvidace silničních vozidel

Z rozsáhlé oblasti ekologie silničních vozidel se OSV zaměřuje především na výzkum v oblasti emisí silničních vozidel a řešení problematiky ekologické likvidace autovraků.

Reference:

1998–2004 - Pověřená zkušebna MD ČR – ve spolupráci s PSP a.s. Staré Hradiště provozována Zkušební laboratoř exhalací

1995–2000 - spoluřešitel mezinárodního projektu INCO-COPERNICUS Q-REC, pod koordinací ATB Brémy (SRN), zaměřeného na recyklaci autovraků