O katedře

Katedra dopravních prostředků a diagnostiky je profilovým pracovištěm pro studijní obor Dopravní prostředky (DP).

Obor dopravní prostředky je zaměřen na konstrukci, provoz a projektování dopravních prostředků, zejména silničních a kolejových vozidel. Současně se zabývá otázkami spojenými s ochranou životního prostředí a s environmentálními riziky dopravy. 

Katedra má tři oddělení:

Jednotlivá oddělení jsou svojí činností zaměřena na problematiku výuky a řešení výzkumných úkolů ve své oblasti.

 

 

Akreditační komise schválila v r. 2012 ve studijních plánech oboru Dopravní prostředky řadu změn. Původní studijní plány pro jednotlivá zaměření oboru Dopravní prostředky pro "dobíhající" ročníky najdete na https://portal.upce.cz. Nové studijní plány na níže uvedených odkazech.

Aktuální studijní plány pro bakalářské studium oboru Dopravní prostředky:

Aktuální studijní plány pro magisterské studium oboru Dopravní prostředky: