ODEVZDÁVÁNÍ DIPLOMOVÝCH A BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

 

29. 11. 2013 v 9.00 h

v učebně DB-B2

Přineste si s sebou:

  • 2 vyhotovení DP (BP)
  • index

Zároveň proběhne informační schůzka, kde budou studenti seznámeni s průběhem SZZ. Účast nutná!!!

Důležité termíny:

 - doplnění údajů a nahrání DP (BP) do STAGu  do 28. 11. 2013
 - uzavření indexů  do 9. 12. 2013
 - zimní termín SZZ  20. 1. – 24. 1. 2013