U3V - Rok 2007


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: MUDr. J. Mejzlík: Záklladní údaje o anatomii a funkci sluchucového analyzátoru. Nedoslýchavost.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing. Stanislav Machalík: Správa, základní i pokročilé úpravy digitálních fotografií.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing. Stanislav Machalík: Správa, základní i pokročilé úpravy digitálních fotografií.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing. Stanislav Machalík: Správa, základní i pokročilé úpravy digitálních fotografií.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing. Stanislav Machalík: Správa, základní i pokročilé úpravy digitálních fotografií.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Přivítání účastníků


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku:


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku:


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: doc.Ing. Miloš Titz, CSc.: Počátky moderní fyziky
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: prof. Ing. Karel Šotek CSc.: Poznatky z realizace informačních systémů v jednotlivých druzích dopravy.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Mgr. M. Kotíková: Bolest (techniky zvládání chronické bolesti).


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Mgr. M. Kotíková: Bolest (ambulance bolesti, možnosti tlumení akutní bolesti).
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími I.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími I.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími I.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Mgr. E. Hlaváčková: Ošetřovatelství v historii a dnes, vzdělávání sester.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Mgr. E. Hlaváčková: Ošetřovatelství v historii a dnes, vzdělávání sester.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Mgr. E. Hlaváčková: Ošetřovatelství v historii a dnes, vzdělávání sester.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími II. (+laboratoř)


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími II. (+laboratoř)
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Pavel Švanda, Ph.D.: Metalurgie oceli napříč staletími II. (+laboratoř)


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing. Stanislav Machalík: Správa, základní i pokročilé úpravy digitálních fotografií.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Jaroslav Matuška, Ph.D.: Přístupnost dopravy pro osoby s omezením pohybu a orientace


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Petr Mohyla, Ph.D.: Struktura a vlastnosti kovů.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Petr Mohyla, Ph.D.: Struktura a vlastnosti kovů.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Ing.Alexander Chlaň, Ph.D.: Tarify a ceny v dopravě.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.: Nemoci ucha, nosu a krku u historicky známých osobností.


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: prof. MUDr. A. Pellant, DrSc.: Nemoci ucha, nosu a krku u historicky známých osobností.
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou
Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou


Přednáška Univerzity třetího věku
Přednáška Univerzity třetího věku: Slavnostní zakončení s přednáškou o hudbě a ukázkou