U3V - Rok 2008


Návštěva technického muzea v německém městě Chemnitz
Návštěva technického muzea v německém městě Chemnitz


Návštěva technického muzea v německém městě Chemnitz
Návštěva technického muzea v německém městě Chemnitz


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jan Krmela, Ph.D.: Pneumatika z pohledu přenosu sil v soustavě vozidlo-vozovka.
Přijetí na partnerské TU Chemnitz


Přijetí na partnerské TU Chemnitz
Návštěva technického muzea v německém městě Chemnitz


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Iva Prochásková: Elektronické informační zdroje a moderní knihovenské služby.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Iva Prochásková: Elektronické informační zdroje a moderní knihovenské služby.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Luboš Minář: Internetové služby - aplikace v dopravním inženýrství.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. František Machalík: Technické a programové vybavení osobního počítače (PC).
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. František Machalík: Technické a programové vybavení osobního počítače (PC).
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: PhDr. Zdena Rosická, CSc.: Ochrana a péče o kulturní dědictví


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Tomáš Hanzlíček: Alkalicky aktivované materiály - princip a historické souvislosti.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.: Dopady sklenikového efektu a oslabené ozonové vrstvy.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.: Dopady sklenikového efektu a oslabené ozonové vrstvy.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.: Dopady sklenikového efektu a oslabené ozonové vrstvy. Praktická ukázka.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: RNDr. Eleonora Čermáková, CSc.: Dopady sklenikového efektu a oslabené ozonové vrstvy. Praktická ukázka.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Eva Schmidová, PhD.: Degradace a lomy součástí v dopravní technice.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Eva Schmidová, PhD.: Degradace a lomy součástí v dopravní technice.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Eva Schmidová, PhD.: Degradace a lomy součástí v dopravní technice.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Iva Ročková: Sociálně zdravotní péče o seniory v Pardubickém kraji


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Marie Kotíková: Degenerativní onemocnění kloubů - možnosti řešení.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Marie Kotíková: Degenerativní onemocnění kloubů - možnosti řešení.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Mgr. Marie Kotíková: Degenerativní onemocnění kloubů - možnosti řešení.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: prof. Ing. Karel Šotek, CSc.: Perspektivy a další rozvoj informačních systémů v dopravě.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: prof. Ing. Václav Cempírek: Logistické a přepravní technologie - I.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jiří Podruh, Ph.D.: Moderni výpočtové metody mechaniky (MKP).
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jiří Podruh, Ph.D.: Moderni výpočtové metody mechaniky (MKP).


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Luboš Minář: Materiály a civilizace.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Andrea Seidlová, Ph.D.: Logistické a přepravní technologie - II.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Petr Paščenko, CSc.: Výpočtové modelování - příklady z technické praxe.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Pavel Švanda, Ph.D.: Koroze a protikorozní ochrana v technické praxi - I.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Pavel Švanda, Ph.D.: Koroze a protikorozní ochrana v technické praxi - I.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Dr. Ivana Perná, Ph.D.: Popely a popílky.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Dr. Ivana Perná, Ph.D.: Popely a popílky.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Pavel Švanda, Ph.D.: Koroze a protikorozní ochrana v technické praxi - II.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: prof. Ing. Vlastimil Mojžíš, CSc.: Kombinovaná doprava.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: prof. Ing. Vlastimil Melichar, CSc.: Problémy financování veřejné regionální osobní dopravy.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Miluše Pošvářová, Ph.D.: Vady a poruchy při výrobě ocelových mostních konstrukcí.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Miluše Pošvářová, Ph.D.: Vady a poruchy při výrobě ocelových mostních konstrukcí.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Miluše Pošvářová, Ph.D.: Volba oceli pro mostní konstrukce a důsledky chybného výběru.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jitka Voženílková: Pigmenty - jejich výroba, použití, testy.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Posluchači
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. David Šourek: Letecká doprava - odbavovací proces a technické odbavení letadel.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. František Machalík: Složení počítače
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. František Machalík: Složení počítače


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jiří Mareš: Vybrané kapitoly o mostech
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Josef Volek, CSc.: Aplikace matematiky v řešení praktických problémů dopravní praxe.


Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.: Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace.
Přednáška Univerzity třetího věku:
Přednáška Univerzity třetího věku:: doc. Ing. Tatiana Molková, Ph.D.: Interoperabilita v železniční dopravě.