Kolegium děkana

 Drahotský Ivo, doc. Ing. Ph.D.  
 Švanda Pavel, doc. Ing. Ph.D.  proděkan pro vědecko- výzkumnou činnost
 Ledvinová Michaela, Ing. Ph.D.  proděkanka pro pedagogickou činnost
 Šturma Pavel, Ing.  tajemník fakulty
 Drdla Pavel, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí KTŘD
 Švadlenka Libor, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí DMML
 Doleček Radovan, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí KEEZ
 Doležel Vladimír, doc. Ing. CSc.  vedoucí KDS
 Tomek Petr, Ing. Ph.D.  vedoucí KMMČS
 Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.  vedoucí KID
 Lata Michael, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí KDPD
 Kohout Martin, Ing. Ph.D.  vedoucí Zkušební laboratoře AL DFJP
 Průša Petr, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí Přepravní laboratoře
 Zelenka Jaromír, doc. Ing. CSc.  vedoucí Dislokovaného pracoviště DFJP v České Třebové
 Šáfrová Pavla, Ing.  vedoucí Vzdělávací a informační pracoviště DFJP v Praze
 Pokorný Jan, Ing. Ph.D.  vedoucí Výukového a výzkumného centra v dopravě
 Šourek David, Ing. Ph.D.  předseda Akademického senátu DFJP