Kolegium děkana

 

 Drahotský Ivo, doc. Ing. Ph.D.
 děkan
 Švanda Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 proděkan pro vědecko- výzkumnou činnost
 Prouza Ludvík, RNDr. CSc.
 proděkan pro pedagogickou činnost
 Ledvinová Michaela, Ing. Ph.D.
 proděkanka pro vnitřní záležitosti a  rozvoj
 Drdla Pavel, doc. Ing. Ph.D.
 vedoucí katedry TŘD
 Švadlenka Libor, doc. Ing. Ph.D.
 vedoucí katedry DMML
 Doleček Radovan, doc. Ing. Ph.D.
 vedoucí katedry EEZ
 Doležel Vladimír, doc. Ing. CSc.
 vedoucí katedry DS
 Paščenko Petr, doc. Ing. CSc.
 vedoucí katedry MMČS
 Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.
 vedoucí katedry ID
 Lata Michael, doc. Ing. Ph.D.
 vedoucí katedry DPD
 Kohout Martin, Ing. Ph.D.
 vedoucí Zkušební laboratoře AL DFJP
 Průša Petr, doc. Ing. Ph.D.
 vedoucí Přepravní laboratoře
 Šáfrová Pavla, Ing.
 vedoucí dislokovaného pracoviště Praha
 Culek Bohumil, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí Výukového a výzkumného centra
 v dopravě