Kolegium děkana

 Švadlenka Libor, doc. Ing. Ph.D.  děkan
 Schmidová Eva, prof. Ing. Ph.D.  proděkanka pro vědecko - výzkumnou činnost
 Ledvinová Michaela, Ing. Ph.D.  proděkanka pro pedagogickou činnost
 Soušek Radovan, doc. Ing. Ph.D.  proděkan pro vnější vztahy
 Hába Aleš, Ing. Ph.D.  proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
 Šturma Pavel, Ing.  tajemník fakulty
 Široký Jaromír, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí KTŘD
 Hyršlová Jaroslava, doc. Ing. Ph.D.  pověřena řízením KDMML
 Čermák Dušan,  Ing. Ph.D.  vedoucí KEEZ
 Doležel Vladimír, doc. Ing. CSc.  vedoucí KDS
 Tomek Petr, Ing. Ph.D.  vedoucí KMMČS
 Jehlička Vladimír, doc. Ing. CSc.  vedoucí KID
 Lata Michael, doc. Ing. Ph.D.  vedoucí KDPD
 Zelenka Jaromír, doc. Ing. CSc.  vedoucí Dislokovaného pracoviště DFJP v České Třebové
 Šáfrová Pavla, Ing.  vedoucí Vzdělávací a informační pracoviště DFJP v Praze
 Pokorný Jan, Ing. Ph.D.  vedoucí Výukového a výzkumného centra v dopravě
 Šourek David, Ing. Ph.D.  předseda Akademického senátu DFJP