Děkan

„K jednání a rozhodování ve věcech Dopravní fakulty Jana Pernera je ode dne 15. října 2016 oprávněna Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D., proděkanka pro pedagogickou činnost.“