Složení

Předsednictvo: 
 doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D. – předseda
 Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
 Ing. Petr Vnenk
      
 

Senátoři komory akademických pracovníků:

Ing. Monika Eisenhammerová

Ing. Roman Hruška, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Ing. David Šourek, Ph.D.

 

Senátoři komory studentů:

Ing. Barbora Antonová

Ing. Lukáš Haupt

Ing. Tomáš Kučera

Ing. Bc. Petr Novák, BBA

Ing. Petr Vnenk