Složení

Předsednictvo: 
 Ing. David Šourek, Ph.D. – předseda
 Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
 Ing. Jakub Zajíc
      
 

Senátoři komory akademických pracovníků:

Ing. Monika Eisenhammerová

Ing. Aleš Hába, Ph.D.

Ing. Roman Hruška, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Ing. David Šourek, Ph.D.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

Ing. Filip Vízner, Ph.D.

 

Senátoři komory studentů:

Ing. Barbora Antonová

Bc. Petr Bošek

Ing. Lukáš Haupt

Ing. Petr Vnenk

Ing. Jakub Zajíc