Složení

Předsednictvo: 
 Ing. David Šourek, Ph.D. – předseda
 Ing. Jiří Nožička, Ph.D.
 Ing. Lukáš Haupt
      
 

Senátoři komory akademických pracovníků:

Ing. Monika Eisenhammerová

Ing. Roman Hruška, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D.

Ing. Jiří Nožička, Ph.D.

Ing. Jan Pokorný, Ph.D.

Ing. David Šourek, Ph.D.

Ing. Filip Vízner, Ph.D.

 

Senátoři komory studentů:

Ing. Barbora Antonová

Ing. Lukáš Haupt

Ing. Tomáš Kučera

Ing. Bc. Petr Novák, BBA

Ing. Petr Vnenk