Oddělení pro vědeckovýzkumnou činnost a zahraniční spolupráci

Kontakty:

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
telefon:         466 036 092, 466 038 507, 466 038 513
e-mail:           eva.schmidova@upce.cz

Ing. Zuzana Gojná
Věda, výzkum a doktorské studium
telefon:         466 036 099
e-mail:           zuzana.gojna@upce.cz