Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Kontakty:

Proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost
prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D.
telefon:         466 036 092, 466 038 507, 466 038 513
e-mail:           eva.schmidova@upce.cz


Iva Petrlíková
Věda, výzkum a doktorské studium
telefon:         466 036 099
e-mail:           iva.petrlikova@upce.cz