Oddělení pro vnitřní záležitosti a rozvoj

Kontakty:

Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj
Ing. Aleš Hába, Ph.D.
telefon:        466 036 091, 466 037 428
e-mail:          ales.haba@upce.cz
 

Zlatuše Sojková
Univerzita třetího věku
telefon:       466 036 409
e-mail:         zlatuse.sojkova@upce.cz
 

Hana Coufalová, DiS.
PR a marketing
Erasmus koordinátor

telefon:      466 036 104
e-mail:        hana.coufalova@upce.cz

 

Nabízíme tyto možnosti spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera:

  • vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a technické pomoci
  • výměna zkušeností, získávání a předávání technicko-ekonomických informací
  • vzájemné zaškolování pracovníků a společné řešení výzkumných úkolů
  • spolupráce při řešení konkrétních technických úkolů podle potřeby Vaší firmy v rámci diplomových a doktorandských prací
  • externí, znalecké, konzultační a servisní služby v celé radě oborů
  • pomoc při návrhu nových technologií, inovaci stávajících výrob, řešení ekologických problémů apod.
  • prezentace Vaší firmy v našem Studijním plánu
  • možnost umístění reklamního panelu v prostorách Dopravní fakulty

Tato nabídka může být doplněna na základě Vašeho návrhu.