Kontakty

Zlatuše Sojková
tel.: 466 036 409
e-mail: zlatuse.sojkova@upce.cz

Hana Coufalová, DiS.
tel.: 466 036 104
e-mail: hana.coufalova@upce.cz

 

Nabízíme tyto možnosti spolupráce s Dopravní fakultou Jana Pernera:

  • vzájemná spolupráce v oblasti výzkumu a technické pomoci
  • výměna zkušeností, získávání a předávání technicko-ekonomických informací
  • vzájemné zaškolování pracovníků a společné řešení výzkumných úkolů
  • spolupráce při řešení konkrétních technických úkolů podle potřeby Vaší firmy v rámci diplomových a doktorandských prací
  • externí, znalecké, konzultační a servisní služby v celé radě oborů
  • pomoc při návrhu nových technologií, inovaci stávajících výrob, řešení ekologických problémů a pod.
  • prezentace Vaší firmy v našem Studijním plánu
  • možnost umístění reklamního panelu v prostorách Dopravní fakulty

Tato nabídka může být doplněna na základě Vašeho návrhu.