Oddělení pro rozvoj

Kontakty:

Proděkan pro vnější vztahy
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.
telefon.:        466 036 088
e-mail:           radovan.sousek@upce.cz