Současnost

Dopravní fakulta Jana Pernera (DFJP) je koncipována jako fakulta multi-disciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních a poštovních systémech, efektivně komunikovat se zákazníky i nadřízenými orgány, provádět akviziční, přepravně-obchodní a spediční činnost, zabezpečovat provoz, údržbu a obnovu dopravních prostředků a infrastruktury.
Od akademického roku 2002/2003 se na základě souhlasu Akreditační komise České republiky začalo na DFJP realizovat tzv. „strukturované studium“, které má tři stupně:
• Bakalářský studijní program 3709 R „Dopravní technologie a spoje“ (Bc.)
• Magisterský studijní program 3708T „Dopravní inženýrství a spoje“ (Ing.)
• Doktorský studijní program 3710V „Technika a technologie v dopravě a spojích“ (Ph.D.)
Dopravní fakulta Jana Pernera se tak začlenila do soustavy celoevropského vysokého školství, umožňující vzájemnou, oboustrannou mobilitu studentů i pedagogů. Toto systémové řešení zvyšuje uplatnění a kariérní možnosti našich absolventů v globálním, silném konkurenčním prostředí.
Dopravní fakulta Jana Pernera má dnes všechny atributy univerzitního pracoviště:
• doktorské studium,
• habilitační právo,
• právo profesorského řízení.
Dopravní fakulta Jana Pernera se také výraznou měrou zapojuje do projektů základního, aplikovaného a institucionálního výzkumu, a to jak na poli domácím, tak v rámci mezinárodní spolupráce.