Proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

telefon: 466 036 091, 466 038 508
fax: 466 036 094
e-mail: jakub.vagner@upce.cz