Proděkanka pro pedagogickou činnost

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

„Ode dne 15. října 2016 je oprávněna k jednání a rozhodování ve věcech Dopravní fakulty Jana Pernera“

telefon: 466 036 093
fax: 466 036 094
e-mail: michaela.ledvinova@upce.cz