Jméno a příjmení
Funkce
Telefon
Poznámka
vedoucí dislokovaného pracoviště,
vedoucí oddělení kolejových vozidel,
docent
466 037 429
 
vedoucí akreditované zkušební laboratoře,
odborný asistent
466 037 427
 
odborný asistent
466 037 426
 
proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj,
odborný asistent
466 037 428
 
odborný asistent
 
odborný asistent
 
 
 
Součástí Oddělení kolejových vozidel jsou také pracovníci, kteří mají pracoviště v Pardubicích
profesor
466 038 511
 
vedoucí Katedry dopravních
prostředků a diagnostiky,
docent
466 036 493
 
odborný asistent
466 038 508
 
odborný asistent
466 038 520