Pracovníci dislokovaného pracoviště v České Třebové se podílejí na řešení následujících projektů:

Projekt
Program
Poskytovatel
Začátek
Konec
ShiftToRail
(Horizon 2020)
Evropská unie
01.11.2016
31.10.2019
Podpora vzniku a činnosti center výzkumu, vývoje a inovací Centra kompetence
Technologická agentura České republiky
01.01.2012
31.12.2019
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Technologická agentura České republiky
01.01.2015
31.12.2018
Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON
Technologická agentura České republiky
01.01.2015
31.12.2017
TIP
Ministerstvo průmyslu a obchodu
01.01.2010
31.12.2012
IMPULS
Ministerstvo průmyslu a obchodu
01.07.2008
30.06.2010
IMPULS
Ministerstvo průmyslu a obchodu
01.01.2007
31.12.2009
IMPULS
Ministerstvo průmyslu a obchodu
01.01.2006
31.12.2006
IMPULS
Ministerstvo průmyslu a obchodu
01.05.2005
31.12.2006
Výzkumná centra (Národní program výzkumu)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
01.01.2005
31.12.2011