Den otevřených dveří na Dopravní fakultě Jana Pernera se koná pravidelně v lednu příslušného roku. Konkrétní informace bývají k dispozici během prosince. V nejbližší příležitost bude dne 1. 2. 2017 od 9 hodin (viz odkaz).
 
Program bývá obdobný, tedy:
Během prohlídky laboratoří Vás s kolegy podrobněji seznámíme s náplní studia, ukážeme, co byste mohli řešit v rámci svých závěrečných prací a projektů, čím se zabýváme ve výzkumu a odpovíme na Vaše případné dotazy.
 
Pokud jste nestihli loňský nebo se nechystáte na letošní den otevřených dveří a stále máte nezodpovězené dotazy, nejasnosti, obavy ze studia či máte větší zájem ovlivnit vlastní budoucnost, neváhejte nás kontaktovat či navštívit v České Třebové či Pardubicích.
 
Ale pokud se chcete dozvědět pouze pár zajímavostí, kterým se na specializaci Kolejová vozidla budete věnovat, podívejte se na krátká shrnutí
 
Ať už se rozhodnete jakkoli, pamatujte, že TECHNICKÉ VZDĚLÁNÍ = PERSPEKTIVNÍ BUDOUCNOST. Kromě uplatnění našich absolventů je obrazem také poptávka firem, kterou je možné nalézt např. zde (2014, 2015).