O pracovišti

Pracovníci dislokovaného pracoviště zabezpečují poradenskou, posudkovou a expertizní činnost v následujících oblastech:

  • konstrukce, výroba, provoz a údržba vozidel a jejich pojezdů, zejména s ohledem na jejich jízdní a vodicí vlastnosti,
  • problématika vztahu dvojkolí-kolej,
  • simulační výpočty jízdních a vodicích vlastností kolejových vozidel, aplikace výpočetní techniky v oboru,
  • statická a dynamická měření na vozidlech a koleji v provozu,
  • statická a dynamická měření součástí kolejových vozidel (vypružení, tlumení, konstrukce),
  • problematika brzdění a adheze,
  • aplikace teorie údržby a opravárenských technologií v provozu.