Aktuality pracoviště...

19. 12. 2016 doplněna informace o Dni otevřených dveří DFJP v sekci Zájemci o studium specializace Kolejová vozidla.

09. 2. 2016 byla doplněna informace o setkání se zájmci o studium zaměření Kolejová vozidla Zájemci o studium specializace Kolejová vozidla.

21. 12. 2015 byla doplněna informace o Dnu otevřených dveří v sekci Zájemci o studium specializace Kolejová vozidla.