28.6.2017
Na Dopravní fakultu Jana Pernera putují tři ocenění z celostátní soutěže ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA, TECHNOLOGIE, INOVACE ROKU 2016

Ve čtvrtek 15. června 2017 byli na Galavečeru v Betlémské kapli oceněni soutěžící, kteří získali tituly a další ceny ve 14. ročníku této soutěže. Součástí večera bylo tradičně také ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol. Studenti získávají nejen finanční ceny, které vyhlásili rektoři a děkani 5 technických vysokých škol a patroni studentské kategorie, ale zejména možnost kontaktu s podnikatelskou sférou a reference pro další uplatnění se v oboru.

OCENĚNÍ:
Ing. Matěj Slováček získal Cenu společnosti M – SILNICE a.s. za práci pod názvem: Analýza vlastností vodonepropustných drátkobetonů pro betonová ostění tunelových staveb.

Ing. Martin Musílek získal Cenu rektora Univerzity Pardubice za práci pod názvem: Dopravní model komunikace I/35 ve Vysokém Mýtě.

Bc. Jiří Šlapák získal Cenu děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice za práci pod názvem: Posouzení vlivu elektrifikace trati Klatovy – Železná Ruda na jízdní doby a spotřebu energie.

Všem třem oceněným gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci naší fakulty.Hana Coufalová
PR a Marketing