Pracovní setkání a Valné shromáždění Asociace univerzit třetího věku ČR

Kalendář se vykresluje

Všechny akce DFJP

Ve dnech 12.a 13. ledna 2017 se bude v Pardubicích konat Pracovní setkání a Valné shromáždění AU3V ČR.

Valné shromáždění proběhne dne 13.1.2017 od 9:00 – 12:00 s tímto programem:

 1. Zpráva o činnosti za rok 2016
 2. Zpráva o hospodaření za r. 2016 a zpráva revizní komise
 3. Programové prohlášení prezidenta
 4. Návrh rozpočtu AU3V ČR na rok 2017
 5. Projednání žádosti o členství v Asociaci U3V ČR
 6. Usnesení a závěr

 

Ve čtvrtek 12.1.2017 od 13:00 proběhne pracovní setkání s předběžným programem:

 1. Výkony v informačním systému pro udělení dotace
 2. Evidenční listy členů AU3V
 3. Pravidla pro rozpočet AU3V
 4. Instruktáž o použití Intranetu pro členy U3V a předsednictva
 5. Prezentace firmy Zoner Studio
 6. Diskuse a prezentace jednotlivých členů AU3VČR
 7. Různé
termín: 12.1.2017 – 13.1.2017
místo konání:Dopravní fakulta Jana Pernera
pořadatel:DFJP
kontaktní osoba:Zlatka Sojková
/dfjp/akce.html?id=/DFJP/akce/2017/zas-au3v.html /DFJP/akce/2017/zas-au3v.html Dopravní fakulta Jana Pernera DFJP zasedání,DFJP Zlatka Sojková