Oznámení o místě uložení písemnosti Rozhodnutí rektora UPa - Malykhin Kirill

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č. j.: rvzs/0044/17, jejímž adresátem je:

Malykhin Kirill

je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 

Vyvěšeno dne: 13. 6. 2017
Sejmuto dne:    28. 6. 2017