Oznámení o místě uložení písemnosti Rozhodnutí rektora UPa - Natallia Kurnysh

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č.j.: rvzs/0155/16, jejímž adresátem je:
 
Natallia Kurnysh
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 11. 1. 2017
Sejmuto dne:    25. 1. 2017