Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o přezkoumání rozhodnutí o poplatku spojeného se studiem,
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2016/0000000967, jejímž adresátem je:
 
Tereza Zadražilová
Starobucká 394
542 42  Pilníkov
 
 
je uložena v kanceláři č. 04 014, 4. patro, budova rektorátu Univerzity Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 24.02.2016
Sejmuto dne:    09.03.3016
 
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice