Oznámení o místě uložení písemnosti Rozhodnutí rektora UPa - Tetiana Kvetsko

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č.j.: rvzs/0071/16, jejímž adresátem je:
 
Tetiana Kvetsko
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 16. 9. 2016
Sejmuto dne:    1. 10. 2016