Oznámení o místě uložení písemnosti

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o přezkoumání rozhodnutí děkana Fakulty zdravotnických studií č. j. fzs/0322/15 vedená pod č.j.: rvzs/0030/16, jejímž adresátem je:
 
Tereza Marková
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 22. 2. 2016
Sejmuto dne:    11. 3. 2016