Oznámení o místě uložení písemnosti Rozhodnutí rektora UPa - Oksana Kudyba

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci  uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace vedená pod č.j.: rvzs/0067/16, jejímž adresátem je:
 
Oksana Kudyba
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 16. 8. 2016
Sejmuto dne:    30. 8. 2016