Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o přezkoumání rozhodnutí o poplatku spojeného se studiem, vedená pod č.j.: STAG/FF/2016/0000000038, jejímž adresátem je:
 
Eva Kubantová
Wolkerova 2096
530 02  Pardubice 2

 
je uložena v kanceláři č. 04 014, 4. patro, budova rektorátu Univerzity Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
 
 
Vyvěšeno dne: 10.02.2016
Sejmuto dne:    24.02.2016
 
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice