Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
o přezkoumání rozhodnutí o poplatku spojeného se studiem,

vedená pod č.j.: STAG/FES/2016/0000000159, jejímž adresátem je:
 
Mariama Keita
Italská 324/19
120 00  Praha 2
 
je uložena v kanceláři č. 04 014, 4. patro, budova rektorátu Univerzity Pardubice,
Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne: 18.02.2016
Sejmuto dne:    03.03.2016
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice