Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice

Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na Isra University
vedená pod č.j.: rvzs/0204/15, jejímž adresátem je:
 
Abedrabboh A. Abughalyoun
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 12. 1. 2016
Sejmuto dne:    27. 1. 2016