Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FEI/2015/0000000459, jejímž adresátem je:
 
Ladislav Zdražil
Lukavice 225
538 21  Slatiňany
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     09.02.2015
Sejmuto dne:        24.02.2015
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor