Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2015/0000002284, jejímž adresátem je:
 
Ondřej Tůma
Dobiášova 887
460 06  Liberec 6
 
je uložena v kanceláři Kartového centra, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 27.07.2015
Sejmuto dne:    11.08.2015