Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
o žádosti studentky o přezkoumání rozhodnutí o poplatku za prodlouženou dobu studia vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000003319, jejímž adresátem je:
 
Kateřina Tothová
Mladých 179
530 09  Pardubice 9

 
je uložena na rektorátě Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
 
 
 
Vyvěšeno dne: 05.10.2015
Sejmuto dne:    20.10.2015
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice