Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FES/2015/0000003712, jejímž adresátem je:
 
 
Marek Švec
Litomyšl 598
570 01  Litomyšl
 

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:   03.06.2015  
Sejmuto dne:     17.06.2015