Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000001175, jejímž adresátem je:
 
 
Ilona Směřičková
Záhumní 430
691 01  Moravský Žižkov

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     03.02.2015
Sejmuto dne:        18.02.2015
 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor