Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000002666, jejímž adresátem je:
 
 
Ilona Směřičková
Záhumní 430
691 01  Moravský Žižkov
 
 
je uložena v kanceláři Kartového centra, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 18.06.2015
Sejmuto dne:    03.07.2015