Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice o žádosti studentky o přezkoumání rozhodnutí o poplatku za prodlouženou dobu studia
vedená pod č.j.: STAG/FF/2015/0000003205, jejímž adresátem je:
 
Lenka Šlezingrová
Česká Rybná 66
561 85  Česká Rybná u Žamberka

 
je uložena na rektorátě Univerzity Pardubice, Studentská 95, 532 10 Pardubice
 
 
 
Vyvěšeno dne: 26.10.2015
Sejmuto dne:    10.11.2015
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                           rektor Univerzity Pardubice