Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice, vedená

pod č.j.: STAG/FES/2014/0000004104, jejímž adresátem je:
 
 
Tomáš Růžička
Armádní 500
289 23  Milovice nad Labem 1

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra, Studentská 95,
532 10  Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:     07.01.2015
Sejmuto dne:        22.01.2015