Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice ve věci přiznání stipendia Studentská cena rektora
vedená pod č.j.: rvzs/0116/15, jejímž adresátem je:
 
Klára Pavlíková
Bruntálská 132
79401 Krnov 1
 
je uložena v kanceláři Referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 31.07.2015
Sejmuto dne:    15.08.2015