Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/DFJ/2015/0000000697, jejímž adresátem je:
 
Vlastimil Morávek
Lonkova 481
530 09  Pardubice
 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
Vyvěšeno dne:  16.02.2015  
Sejmuto dne:     03.03.2015 
 
                                                                                                                                           
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor