OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice pod č. j. rvzs/0167/14, jejímž adresátem je:
 
Zuzana Mimrová, Železničního Pluku 1633, 530 02 Pardubice,
 
 
je uložena na referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 1. 2015
Sejmuto dne: