Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000001768, jejímž adresátem je:
 
 
Michaela Merunková
Starkoč 75
286 01  Čáslav

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  27.03.2015  
Sejmuto dne:     13.04.2015