Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FCHT/2015/0000001249, jejímž adresátem je:
 
 
Josef Málek
Rabštejnská Lhota 101
537 011  Chrudim 1

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
 
 
 
Vyvěšeno dne:  02.03.2015  
Sejmuto dne:     17.03.2015 
 
 
 
                                                                                                                                             
                                                                                        prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.
                                                                                                             rektor