Univerzita Pardubice
Studentská 95
532 10 Pardubice
 
 
OZNÁMENÍ
o místě uložení písemnosti
 
Oznamujeme, že písemnost Usnesení o zastavení řízení o uznání vysokoškolského vzdělání pod č. j. rvzs/0008/15, jejímž adresátem je:
 
Margita Vladimirovna Ladová, Vosmíkových 824/26, 180 00 Praha 8,
zmocněná na základě ověřené plné moci převzít výše uvedený dokument pro Annu Sergejevnu Koptělovovou,
je uložena na referátu pro vzdělávání a záležitosti studentů, Studentská 95, 532 10 Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne: 5. 2. 2015
Sejmuto dne: 20. 2. 2015