Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/FF/2015/0000002622, jejímž adresátem je:
 
Eva Kubantová
Wolkerova 2096
530 02  Pardubice
 

 
je uložena v kanceláři Kartového centra, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 29.06.2015
Sejmuto dne:    14.07.2015