OZNÁMENÍ o místě uložení písemnosti

 
Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice,
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000001767, jejímž adresátem je:
 
 
Michal Krtička
Tovární 354
54242  Pilníkov

 
je uložena na Univerzitě Pardubice, v kanceláři Kartového centra,
Studentská 95,  532 10 Pardubice.
 
 
Vyvěšeno dne:  24.03.2015  
Sejmuto dne:     08.04.2015