Oznamujeme, že písemnost Rozhodnutí rektora Univerzity Pardubice
vedená pod č.j.: STAG/FCH/2015/0000002716, jejímž adresátem je:
 
Petr Křenek
Kelč 505
756 43  Kelč
 

 
je uložena v kanceláři Kartového centra, Univerzita Pardubice, Studentská 95,
532 10 Pardubice 2
 
Vyvěšeno dne: 01.07.2015
Sejmuto dne:    16.07.2015